Bestyrelse


 

Michael Noe, formand (40879181).

Øjvind Clement, turneringsleder (22697567).

John Serup, kasserer (60931659).

John Resting (23265976).

Information


Kære medlemmer

Herved indkaldes til generalforsamling i LIF Bordtennis.

Lørdag den 6. april 2019 kl. 13.15 i klublokalet, ved Glimhallen

Dagsorden: (rækkefølgen af punkterne 5,6 og 7 er ændret af praktiske hensyn)

1. Valg af dirigent.
2. Beretning for sæson 2018/2019. Spørgsmål til bestyrelsen.
3. Beretning fra Hovedbestyrelsen
4. Forelæggelse af revideret regnskab.
6. Kontingentfastsættelse.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for alle medlemmer på 500,- for sæsonen.
7. Behandling af indkomne forslag.
5. Vedtagelse af budget for næste sæson.
8. Valg til bestyrelsen.
a) valg af 2-3 medlemmer (2 år). På valg er Michael Noe og John Resting
b) valg af suppleant (1 år). På valg er Erik Thue
c) valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant (1 år). På valg er Mogens Bruhn og Hans Christian Nielsen
d) Ungdomsudvalg
9. Eventuelt.

NB! Forslag til behandling under punkt 7 skal være formanden i hænde senest 23. marts 2019.

Efter Generalforsamlingen vil der være klubmesterskaber i Lejrehallen fra kl. 14.00 så mød op og deltag.

Mvh.

Michael Noe
Formand
LIF Bordtennis
noe.lejre@mail.dk

Kære medlemmer

Herved indkaldes til generalforsamling i LIF Bordtennis.

Lørdag den 14. april 2018 kl. 13.15 i klublokalet, Lejrehallen

Dagsorden: (rækkefølgen af punkterne 5,6 og 7 er ændret af praktiske hensyn)

1. Valg af dirigent.
2. Beretning for sæson 2017/2018. Spørgsmål til bestyrelsen.
3. Beretning fra Hovedbestyrelsen
4. Forelæggelse af revideret regnskab.
6. Kontingentfastsættelse.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for alle medlemmer på 500,- for sæsonen.
Bestyrelsen foreslår ekstra kontingent på 500,- for sæsonen, for alle, der vil deltage i træning med
evt. ny træner.
7. Behandling af indkomne forslag.
5. Vedtagelse af budget for næste sæson.
8. Valg til bestyrelsen.
a) valg af 2-3 medlemmer (2 år). På valg er Øjvind Clement og John Serup
b) valg af suppleant (1 år)
c) valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant (1 år)
d) Ungdomsudvalg.
9. Eventuelt.

Ad 8.a) Øjvind Clement modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Einer Nicolajsen

NB! Forslag til behandling under punkt 7 skal være formanden i hænde senest 31. marts 2018.

Efter Generalforsamlingen vil der være klubmesterskaber i Lejrehallen fra kl. 14.00 så mød op og deltag.

Mvh.

Michael Noe
Formand
LIF Bordtennis
noe.lejre@mail.dk

G 2. Formandens beretning den 2/4 2016


 

Bestyrelsesarbejdet

Arbejdsopgaverne i bestyrelsen blev fordelt. Michael som formand, John Serup som kasserer og Øjvind som turneringsansvarlig, John Resting som menigt bestyrelsesmedlem og med Thomas Esmann som suppleant. Der har i sæsonen været afholdt bestyrelsesmøder ved sæsonstart og ved sæsonafslutning. Ellers kommunikerer bestyrelsen på træningsaftner, via mail/SMS og ved anvendelse af hjemmesiden og nyhedsbreve/mails til alle medlemmerne.

Holdtilmelding

Bestyrelsen var vanen tro igen inden denne sæson i tvivl om, hvor mange hold og i hvilke rækker vi skulle tilmelde. Med tilgang af flere dygtige spillere valgte vi dog at tilmelde et serie 2 hold, et serie 3 hold et serie 4 hold, så vi var sikre på at kunne stille hold hver gang.

Turnering

I seniorturneringen gik det generelt rigtigt godt for vores hold i denne sæson.
Lejre 1 klarede for første gang skærene i serie 2 godt støttet af hjemvendt/ny spiller og sluttede som flot nr. 4.
Lejre 2 vandt suverænt serie 3 rækken og rykker dermed op i serie 2. Slutkampe er i gang og holdet er stadig med.
Lejre 3 klarede sig fint i en jævnbyrdig række og endte som nr. 4 i serie 4. 5 spillere deltes om kampene.

15 spillere har haft licens og har deltaget på de 3 seniorhold i denne sæson, hvilket viser, at vi med tilgang og egne spilere både har kvalitet og bredde.

Vi har så mulighed for at stille med to serie 2 hold til næste sæson, men det vil nok give en del sportslige udfordringer. Bestyrelsen vil forud for sæsonstarten vurdere de til rådighed værende spillere og vurdere, hvad der vil være bedst at tilmelde af hold i næste sæson.

Materiel og spilletøj

Der har kun været købt nye trænings- og kampbolde i denne sæson suppleret med enkelte spillertrøjer til nye spillere..

Ungdom

Vi forsøgte at starte ungdomstræningen op igen i år om tirsdagen på 2 baner i Lejrehallen fra 17.30-19 ved Thomas Knudsholt og hans kammerat. Der var desværre ikke tilstrækkeligt med spillere, så bestyrelsen besluttede i løbet af efteråret at aflyse ungdomstræningen i denne sæson. Hvorvidt vi gennemfører ungdomstræning i næste sæson beror på om vi har træningstider, trænere og tilstrækkeligt med nye spillere. Det er selvfølgeligt ærgerligt hvis vi ikke fremover har en ungdomsafdeling, men så længe der ikke er større opbakning fra medlemmerne til at deltage i ungdomsarbejdet og minimum 8-10 interesserede spillere, så vil bestyrelsen ikke bruge kræfter på dette. Evt. interesserede medlemmer, der vil være med til at forsøge at genstarte ungdomsafdelingen og vil lægge noget arbejde i rekruttering og gennemførelse af træning er meget velkomne til at kontakte formanden.

Trænere og træningstider

Vi har i år spillet hjemmekampe i Lejrehallen på 2 baner om tirsdagen 19-22 og trænet med Leo torsdage 19-21. Vi har fået tilsagn om samme tider igen til næste sæson. En del spillere har også trænet på Lejrevej 17 med Leo fredage fra 16-18 og af og til på udvalgte tider i weekenden Vi har igen i år haft stor glæde af træning med Leo, selvom fremmødet ikke altid har været imponerende. En del nye spillere (øvede som begyndere) er kommet til for at være med til træning med Leo og flere har valgt at fortsætte i næste sæson. Deltagelse i træning med Leo har kostet lidt ekstra kontingent for dem, som har valgt at deltage regelmæssigt. Bestyrelsen vil gerne arbejde videre med dette koncept, og vi forventer at få en ny aftale med Leo på plads til næste sæson. Bestyrelsen håber, at der vil være større og mere fast fremmøde til næste sæsons træninger med Leo.

Eventuelt

Thomas Knudsholt har gjort en stor indsats med fortsat at opbygge ny hjemmeside, som er ved at være på plads. Thomas Esmann arrangerende sommerfest en fredag i september med super hjemmelavet mad og gode drikkevarer. Der blev også med stor succes afholdt en lille juleturnering en fredag før jul i gymnastiksalen med efterfølgende julefrokost hos Erik Thue. Bestyrelsen håber vi kan fortsætte disse traditioner, så vi også i bordtennisklubben mødes privat til sociale arrangementer i klubben af og til.

Bordtennis har gennem mange år modtaget stor hjælp til nye borde, bander og spilletøj fra Støtteforeningen. Støtteforeningen får sværere og sværere ved at få hjælp til frivilligt arbejde, hvorfor bordtennis er anmodet om at hjælpe med hertil. Det er mit håb, at nogle af medlemmerne vil give en hånd med en formiddag eller eftermiddag ved kommende arrangementer, så vi kan forsætte det gode samarbejde og fortsat modtage støtte til materiel og tøj. Klubmesterskab gennemføres senere i dag efter generalforsamlingen med både senior single og doublerækker og efterfølgende afslutningsmiddag i klublokalet. Der er 12 deltagere i begge arrangementer, så det er dejligt med større medlemsopbakning i år.

Der vil være fortsat være mulighed for sommertræning tirsdage/torsdage i Lejrehallen og fredage på Lejrevej, men få en aftale med en modstander før du møder op, da mange nu holder pause frem til sensommeren. Træningstider og orientering om sæsonstart vil blive annonceret på hjemmesiden og ved nyhedsbreve i løbet af august. Til sidst tak til alle for en rigtig god sæson i år og vel mødt til alle til den nye sæson efter sommerferien.

3. Beretning fra LIF hovedbestyrelse

Michael har deltaget i LIF hovedbestyrelsens møder. Det er vigtigt, at LIF bordtennis er med i dette forum, da det er gennem dette forum, der træffes beslutninger om halvfordeling, halvtider og øvrige halfaciliteter samt den daglige drift af Lejrehallen ligesom hovedforeningen er det samlede ”talerør” overfor Lejre Kommune.

Michael er blevet medlem af Lejrehallens brugerråd. Hovedforening har nu gennemført en større omorganisering med nye vedtægter og oragnisation. Hovedforeningen ledes nu af formand og kasserer suppleret af underafdelingsrepræsentanter (fodbold, badminton, bordtennis og løb) samt en repræsentant fra Støtteforeningen til at fortsætte arbejdet i LIF.

Den nye bestyrelse vil se på muligheder for LIF ”moderforeningens” fremtid og økonomi. Da Hovedforeningen ikke længere har indtægter fra frivillig drift af Lejrehallen og der pt. ikke betales kontingent til foreningen, så er tilskuddet til foreningerne fra næste sæson halveret og forventes at udgå på sigt. Dette vil også reducere bordtennisafdelingen indtægter og fremgår af budgettet for næste sæson.

 

Download Formandens beretning den 2/4 2016

Indkaldelse til Generalforsamling 2/4-2016


 

Kære medlemmer

Herved indkaldes til generalforsamling i LIF Bordtennis.

Lørdag den 2. april 2016 kl. 13.15 i klublokalet, Lejrehallen

Dagsorden: (rækkefølgen af punkterne 5,6 og 7 er ændret af praktiske hensyn)

1. Valg af dirigent.
2. Beretning for sæson 2015/2016. Spørgsmål til bestyrelsen.
3. Beretning fra Hovedbestyrelsen
4. Forelæggelse af revideret regnskab for 2016.
6. Kontingentfastsættelse.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for alle medlemmer på 500,- for sæsonen.
Bestyrelsen foreslår ekstra kontingent på 500,- for sæsonen, for alle, der vil deltage i træning med
træner.
7. Behandling af indkomne forslag.
5. Vedtagelse af budget for 2016.
8. Valg til bestyrelsen.
a) valg af 2-3 medlemmer (2 år). På valg er John Serup og Øjvind Clement (begge modtager genvalg)
b) valg af suppleant (1 år)
c) valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant (1 år)
d) Ungdomsudvalg.
9. Eventuelt.

NB! Forslag til behandling under punkt 7 skal være formanden i hænde senest den 19. marts 2016.

Efter Generalforsamlingen vil der være klubmesterskaber i Lejrehallen fra kl. 14.00 så mød op og deltag.

Mvh.

Michael Noe
Formand
LIF Bordtennis
noe.lejre@mail.dk

Nyhedsbrev 19. august 2015


 

Bordtennissæsonen

Starter op fra uge 35 med seniortræning i Lejrehallen tirsdage 19-22 (selvtræning/hjemmekampe) og torsdage 19-21 (træning med Leo). Fredage 16-18 på Lejrevej 17 (træning med Leo).

Ungdomstræning er foreløbig aflyst, da det desværre ikke har været muligt at skaffe de nødvendige ungdomstrænere til denne sæson. Vi arbejder videre med at finde ungdomstrænere, så hold øje med hjemmesiden om vi finder en løsning.

Opstartsfest planlagt til fredag den 11. september hos Thomas E. i Lejre.

Michael Noe/Formand LIF Bordtennis